עם יחידות התוכן הדיגיטליים במשנה וגמרא של גמרא ברורה

התלמידים שלכם יוכלו לגשת לכל משנה ו/או גמרא

עם בטחון עצמי וחשק!

ממשק קל וידידותי - תרגול והפנמה של ההישגים הנדרשים

באישור וע"פ דרישות המפמ"ר - מכתה ג' ועד י"ב כולל לבגרות!

סרטוני הדרכה משנה

לימוד משנה מיטבי ע"פ מסמך ההישגים

לימוד משנה מיטבי בעזרת גמרא ברורה

סרטוני הדרכה גמרא

לימוד גמרא מיטבי ע"פ מסמך ההישגים

לימוד גמרא מיטבי בעזרת גמרא ברורה

להסבר על השימוש ביחידות התוכן הדיגיטליים של גמרא ברורה:
הרב מאיר פכלר: 052-3858455 // meir@gemaraberura.com