סרטוני הדרכה משנה

לימוד משנה מיטבי ע"פ מסמך ההישגים בעזרת משנה מקוונת

משנה מקוונת בפעולה, כאמד"ט ועוד...

סרטוני הדרכה גמרא

לימוד גמרא מיטבי ע"פ מסמך ההישגים בעזרת גמרא מקוונת

גמרא מקוונת בפעולה, חא"ק, שקלא וטריא ועוד...

לפרטים:
הרב מאיר פכלר: 052-3858455 // meir@gemaraberura.com